posluchová miestnosť

::MRAUDIO, M&R-AUDIO

 

KONTAKT

mobil: 0918 037 895
e-mail:
duskevic@mraudio.sk
V prípade potreby si môžete dohodnúť
termín stretnutia.telefónicky alebo emailom
minimálne 7 dni vopred.

DYNAUDIO CONFIDENCE 60